อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง  14/05/2024  22:23 น.


ประชาสัมพันธ์เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์  13/02/2024  15:49


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย  28/01/2024  20:12


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566  28/01/2024  20:11


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  28/01/2024  20:09 น.


ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  28/01/2024  20:08งานกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดน่าน

 28/02/2024 :  15:41 น.


งานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย

 22/02/2024 :  12:02 น.


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

 28/01/2024 :  19:34 น.


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

 21/01/2024 :  21:18 น.


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 21/01/2024 :  21:15 น.


ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

 22/01/2024 :  20:00 น.


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:07 น.


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:05 น.


ประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566-2570

 22/01/2024 :  20:02 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

เรียน ประชาชนทั่วไป  25/04/2024  15:54 น. ( 172)
เรื่อง 019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

เรียน ประชาชนทั่วไป  25/04/2024  16:39 น. ( 159)
เรื่อง 08 แผนดำเนินงานประจำปี 2567

เรียน ประชาชนทั่วไป  23/04/2024  09:30 น. ( 205)
เรื่อง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี

เรียน ประชาชนทั่วไป  07/05/2024  12:15 น. ( 173)
เรื่อง 024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ประชาชนทั่วไป  17/04/2024  16:21 น. ( 179)
เรื่อง 01 โครงสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย

เรียน ประชาชนทั่วไป  22/04/2024  16:42 น. ( 209)
เรื่อง 011 คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลนาน้อย


งานจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ประชาชน  24/05/2024  14:12 น. ( 41)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลสรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน  16/05/2024  15:42 น. ( 121)
เรื่อง แผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนานายหยัด ใจจะดี ถึง นานางพิสมัย สิทธิยศ) หมู่ 2 ตำบลนาน้อย

เรียน  16/05/2024  15:42 น. ( 118)
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนานายอดุลย์ สุปินะ) หมู่ 4

เรียน  16/05/2024  15:36 น. ( 125)
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาบก) หมู่ 1

เรียน  16/05/2024  15:34 น. ( 127)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางริน ค.ส.ล.บริเวณนาบก หมู่ 1

เรียน ประชาชน  14/05/2024  15:46 น. ( 124)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างบ้านนนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) (470)

ผ้าหมัดย้อมกลุ่มสตรีบ้านนาราบ (434)

วัดดอนไชย (376)

วัดนาหลวง (356)

วัดนาราบ (408)

วัดนาน้อย (419)

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed