แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง  30/01/2024 19:50 น.

 

 

ลำดับ หัวข้อ
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
3 แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5 แผนการจัดการองค์ความรู้
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563)
7 ประกาศกำหนดโครงสร้างของราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557) กรณีปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประจำปีงประมาณ 2564-2566
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed