เทศบัญญัติต่างๆ
เทศบัญญัติต่างๆ  30/01/2024 20:05 น.

 

ลำดับ หัวข้อ
1 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553
2 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2553
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553
4 เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543

 

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed