วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  17/12/2023 21:00 น.

 วิสัยทัศน์

 

เทศบาลก้าวหน้า พัฒนาทันยุคสมัย ยึดมั่นขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬาไทย ร่วมใส่ใจคุณภาพชีวิต เน้นแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

1.นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ

2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุรภาพ

4.นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

5.นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หลักการบริหารงาน

  • ถูกต้อง (หลักความรับผิดชอบ)
  • โปร่งใส (หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้)
  • ร่วมใจ (หลักการมีส่วนร่วม)
  • ยุติธรรม (หลักนิติธรรมและคุณธรรม)

 

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed