เรียน ประชาชน
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลสรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เอกสารที่ 1 : 2705241411J9U5K1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 

  วันที่ 
: 24/05/2024 เวลา  : 14:12 น.  โดย  : จิราภา นุมูล