📢📣กองคลัง เทศบาลตำบลนาน้อย ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายภานใย 31 มีนาคม 2565 นี้ ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนด ปรับเงินเพิ่ม📢📣

ประชาสัมพันธ์📢📣กองคลัง เทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายภานใย 31 มีนาคม 2565 นี้ ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนด ปรับเงินเพิ่ม 📢📣

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์