📢📢ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย 👉👉เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย
👉👉เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดแนบท้าย
☎️☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองคลัง เทศบาลตำบลนาน้อย 054-789236 ต่อ 21

Ilovepdf Merged (13)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์