ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับพ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ด้วยนะคะ # แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย (8 ต.ค.2566) ที่ผ่านมา #รอบแรก วันที่ 1-7 ต.ค.2566 #รอบสอง วันที่ 9-15 ต.ค.2566

ข้ามไปยังทูลบาร์