แจ้งประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน) ❌❌ มีโทษปรับ 200 บาท❌❌

📢📢จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน)
❌❌ มีโทษปรับ 200 บาท ❌❌
👉👉 และปรับต่อเนื่อง ปรับวันละ 20 บาท จนกว่าจะติดตั้งป้าย พ.ร.บ.ภาษีป้าย
🩸🩸มีป้าย (ชื่อร้าน) หรือป้ายโฆษณา ถ้าไม่ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีป้าย ปรับ 5,000 – 50,000 บาท และคิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 จากยอดภาษีที่ต้องชำระและถ้ายื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้าย จะคิดเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 24 ต่อปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาน้อย ☎️☎️054-789236 ต่อ 21

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์