เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์