เทศบาลตำบลนาน้อยได้ดำเนินการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ตุลาคม 2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์