วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมด้วยทีมบริหาร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นบ้านนาราบ หมู่ 1 ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนกำพร้าบิดา มารดา หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่ ถูกบิดา มารดา ละทิ้งให้อยู่กับ ปู่ย่า ตายายที่ฐานะยากจน หรือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์