วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสงวน ธิสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย เทศบาลตำบลนาน้อย ได้จัดโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ.2565 ณ. เทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์