วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสุรพล พงษ์รัตนานุกุล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกับอำเภอนาน้อย ดำเนินโครงการ ถนนเมืองน่านสะอาด และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการเก็บขยะ และฉีดล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย รวมทั้งลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมไทย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์