วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple – P) นำโดยคุณครูผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการด้วย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์