วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ. น่านปางช้าง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์