วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงาน อสม.ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์