วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาน้อย นำโดย นายสงวน ธิสาร และนายบุญรวย มาเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาน้อย นำโดย นายสงวน ธิสาร และนายบุญรวย มาเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์