วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นำโดยนายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพรพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ หอระชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์