วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย เข้าตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย บ้านนาราบ ม.1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์