วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายบุญรวย มาเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย และนายจงกล ทองเทพ รองปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ความรู้เรื่องการอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุไฟใหม้ (ซ้อมแผนหนีไฟ) ให้กับครูและเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์