วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการชมรมคนพิการอำเภอนาน้อย นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชนในเขตอำเภอนาน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประกอบอาชีพเพาะเห็ดในโรงเรียน โดยมีนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก กศน.อำเภอนาน้อย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดในวันนี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์