วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ท่านสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาน้อย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรับรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นจากภัยของยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์