วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายบุญรวย มาเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาน้อย ได้รับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่น จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ที่ 1.5 แพร่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายบุญรวย มาเนตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาน้อย
ได้รับการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่น จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ที่ 1.5 แพร่
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์