วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาน้อย นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อซักซ้อมและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์