วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ได้จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกันสอน (เรื่องอาชีพ) ร่วมกับผู้ปกครอง มาร่วมสอน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ สภ. นาน้อย มาดูแลความปลอดภัย และร่วมให้ความรู้ กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ได้จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกันสอน (เรื่องอาชีพ) ร่วมกับผู้ปกครอง มาร่วมสอน และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ สภ. นาน้อย มาดูแลความปลอดภัย และร่วมให้ความรู้ กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์