วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้กองช่างและฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกันขุนหลุมเสาไฟฟ้า ถนนสายริมแหงข้างบ้าน สท.คงศักดิ์ ศรีพรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้กองช่างและฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมือกันขุนหลุมเสาไฟฟ้า ถนนสายริมแหงข้างบ้าน สท.คงศักดิ์ ศรีพรม

ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าตามถนน การสัญจรไปมาตอนกลางคืน อาจจะอันตรายต่อประชาชนได้ และให้ความช่วยเหลือบริการพ่อแม่พี่น้องที่ได้ร้องขอใหัช่วยบริการติดไฟฟ้ามีแสงสว่างตามถนน ทางเทศบาลได้ลงมือทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตามความต้องการแล้วครับ

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์