วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมาย ให้ ฝ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และ กองช่าง ดำเนินงาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังริมถนน บ้านนาราบ ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์