วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้ กองช่าง และงานบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการตัดกิ่งไม้บริเวณ บ้านดอนไชย หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์