ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง มีความประสงค์การรับโอน – ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ข้ามไปยังทูลบาร์