ประชาสัมพันธ์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ.โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน   

ประชาสัมพันธ์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ.โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ไกล่เกลี่หนี้สิน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์