ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์