คณะผู้บริหาร

นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล

นายกเทศมนตรีตำลนาน้อย

ช่องทางการติดต่อ

089-9982904 / 061-2705707

นายสงวน ธิสาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

ช่องทางการติดต่อ

086-1162648

นายบุญรวย มาเนตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

ช่องทางการติดต่อ

081-0275404

นายสงบ เฉลิมลาภ

ที่ปรึกษานายกเทศมนาตรีตำบลนาน้อย

ช่องทางการติดต่อ

089-0896189

นายอัครวัฒน์ พงษ์รัตนานุกูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

ช่องทางการติดต่อ

086-3639149

ข้ามไปยังทูลบาร์