ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

จากผลการวิจัยที่พบว่าร้อยละ 50-60 ของภาวะคลอดก่อนกำหนดเกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตระหว่างการตั้งครรภ์ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดไม่ให้ เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ็ทุกคน

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในปีพ.ศ. 2565 คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้จัดทำองค์ความรู้สำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นย้ำถึงอันตรายของ การคลอดก่อนกำหนด และที่สำคัญคือพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์